LELKITÜKÖR A HEGYI BESZÉD ALAPJÁN

 

 

A hegyibeszédet szokás úgy is hívni, mint a Mennyek Országának Alkotmányát. Máté evangéliumának 6-7 fejezetlben olvashatjuk az Úr Jézus beszédeinek gyűjteményét: az evangéliumi erkölcs foglalatát. Szent Ágoston a "„keresztény élet tökéletes képét” látta benne.
Amikor lelkiismeret vizsgálatot tartunk, akkor leggyakrabban a mózesi törvényt, a tízparancsolatot vesszük elő, de Jézus tanítása túlmutat az Ó-Szövetség törvényein. A szívünkbe írta a szeretet parancsát.
Ez a lelkitükör segíthet abban, hogy Jézus szemével próbáld meg nézni életedet: gondolataidat, vágyaidat, cselekedeteidet.

 

o Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.

 

§  Van –e más kincsem Krisztusom kívül, amihez ragaszkodom, és nem tudom  elengedni?   

 

o Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.

 

§  Szomorúságban mennyire találtam vissza az úrhoz? Tőle vártam-e a megvigasztalást, vagy máshol kerestem azt? Megtapasztaltam-e már Isten vigasztalását?

 

o Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.

 

§  Krisztus szelídsége élt eddig bennem? Éltem-e a ráhagyakozás boldogságát, vagy ádámi: majd én megoldom, majd a magam kenyerén leszek boldog” hozzáállás vezetett?

 

o Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.

 

§  Szomjaztam? Vágytam Őutána? Vagy mással próbáltam szomjamat csillapítani?

 

o Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.

 

§  Mennyire volt jelen az életemben az irgalom? Tudtam-e úgy fordulni másokhoz, ahogy Krisztus irgalmas volt hozzám?

 

o Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.

 

§  Mennyire őriztem tisztán a szívemet? Engedtem-e, hogy bármi befeketítse? Küzdöttem-e az ellen, amiről tudtam, hogy árt nekem?

 

o Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.

 

§  Mennyire voltam békeszerző a világban? Családomban, munkahelyemen, környezetemben, vagy beálltam a sorba, a háború világát építve?  

 

o Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

 

§  Meghoztam-e életem döntését Krisztus mellett? Vállaltam –e ennek minden következményét? Megvallottam-e, vagy olykor szégyelltem őt? Hitvalló-e az életem?

 

 

o Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága.

 

o Jótetteiteket látván dicsőítsék az Atyát! Tetteim dicsőítik az Atyát?

 

o Mennyire vagyok hatással másokra, mint keresztény? Mennyire vagyok világító keresztény?

 

 

o Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni
 – Csupán az ószövetségi törvények megtartására figyelek, vagy ezeket megtartva igyekszem Krisztus engedelmes, szentháromságos életét élni?

 

 

o Haragtartás

 

o Hogyan fejeztem ki és vezettem le haragomat? Hogyan kezelem azokat a helyzeteket, amikor dühös vagyok?

 

o Mennyire vagyok békülékeny? Mennyire vagyok haragtartó?

 

o Kinek és mit mondok azokról, akik megbántottak?

 

o Kinek kellene megbocsátanom, vagy kitől kellene bocsánatot kérnem?

 

 

o Házasságtörésre vezető alkalmak elkerülése

 

o Néztem-e bűnös vággyal valakire így? Mi lehet ennek a következménye? Mit tehetek ellene, mit kellene elkerülnöm?

 

 

o Az eskü. – Istent hívom tanúul arra, amit meg akarok erősíteni

 

o Beszédemben az igen, valóban igen? A nem valóban nem? Vagy sokszor „mismásolok”?

 

o Megtartom ígéreteimet, hűségesen ragaszkodom hozzájuk?

 

o Szoktam-e féligazságokat mondani, elhallgatni dolgokat?

 

o Érthetően vagy félreérthetően beszélek?

 

o Használok-e kétértelmű szavakat?

 

o Figyelek-e beszédem tisztaságára?

 

o Szoktam-e pletykálkodni?

 

 

o A rosszat jóval kell viszonozni

 

o Törekedtem-e rá? Vagy a régi törvény, az „adok – kapok”  mozgatott?

 

 

o Az ellenség szeretete

 

o Imádkozom-e a nehéz embereimért? Köszöntöm-e őket? Szeretetgesztust teszek-e irányukba?

 

 

o Alamizsnálkodás

 

o Mi a jótetteim mozgatója?

 

§  Emberek tetszését keresem vele?

 

§  Vagy Istenét?

 

o     Mi lehet alamizsna? Mikor és kinek adtam alamizsnát utoljára? Időmet, pénzemet, odafigyelésemet?

 

 

o Imádság

 

o Mennyire meghitt az együttlét Istennel?

 

o Mennyire vagyok kitartó az imában?

 

o      Legtöbbször csak kérek, vagy tudok hálát is adni, szoktam dicsőíteni is az Istent?

 

o      Igyekszem összpontosítani az imára, vagy szétszórt vagyok közben?

 

o      Az imáim találkozások Istennel, vagy csupán letudott kötelesség?

 

 

o Miatyánk

 

o Szenteltessék meg a neve?

 

§  Megszenteltem?

 

o Jöjjön el az országa?

 

§  Várom, vagy csak mondom? Teszek érte?

 

o Legyen meg a Te akaratod!

 

§  Belesimulok az Úr akaratába?

 

§  Egyáltalán keresem, hogy mit akar, vagy azt szeretném, hogy azt akarja, ami jó nekem?

 

§  Tudatosítom magamban, hogy az Ő akarata szerint akarok élni?

 

o    Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!

 

§         Tudok mértékletes lenni az étkezésben?

 

§         Mivel táplálom a lelkemet?

 

o    Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!

 

§         Van-e valaki, akinek nem tudok megbocsátani? Mit kell tennem?

 

o    Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

 

§         Kerülöm-e a kísértéseket?

 

§         Többször megszólítom az Istent vagy csak a bajban és a problémák közepette?

 

o Böjt

 

o Van-e egyáltalán böjt, lemondás az életemben?  Mennyire vagyok szabad?

 

 

o Kincsgyűjtés

 

o Hol a szívem az utóbbi időben? Mi mozgat mostanában?

 

o Megfelelő a rangsor? Isten hányadik helyen van az életemben?

 

o Szabad vagyok-e, vagy valami lehúz, megköt?

 

 

o Két úr szolgája

 

o Az életem mely terültét tartom meg magamnak?

 

o Mit nem adtam még teljesen át az Úrnak?

 

o Mit vettem vissza Tőle?

 

o Mennyire a földi javak gyűjtése motivál?

 

o Mennyire volt megalkuvó az életem?

 

 

o Gondviselés

 

o Mennyit, és mi miatt aggodalmaskodom?

 

o Megdicsőítem az életemmel az Urat, mint a madarak és mezők virágai létükkel?

 

o Problémázom?

 

o Mennyire vagyok egyszerű?

 

o Keresem-e Isten országának igazságait? Törekszem-e az igazság szerint élni?

 

o Megpróbálok-e a jelenben élni, vagy álmodozom a jövőről, vagy sopánkodom/ nosztalgiázom a múlton?

 

 

o Ítélkezés

 

o Mennyire vagyok körültekintő a kapcsolataimban?

 

o Milyen hamar írok le valakit?

 

o Méregetem magam a többiekhez? Én miben vagyok jobb? Ő miben hibás?

 

o Konfliktusaimban magamon kezdem-e a hiba keresését, vagy kivetítem a másikra?

 

o Valóban azt teszem- e az embereknek, amit akarok, hogy velem is tegyenek?

 

 

o Szűk kapu

 

o Keresem-e Isten életemre vonatkozó tervét?

 

o Igyekszem nemet mondani a bűnre?

 

o Isten akarata szerint igyekszem-e élni?

 

o A kényelmes és könnyű megoldásokat keresem?

 

o Mennyire vagyok megalkuvó a világgal szemben? Ügyeim intézésében. Vagy elhiszem, „hogy másképp nem lehet”?

 

o Nem kötöttem-e már kompromisszumot a világgal, és választottam a tágas kaput, amin mindenki jár”?

 

 

o Sziklára épített ház

 

o Jézus szavait naponta tettekre váltom?

 

o Mi az életem alapja? Mire/kire alapozok?

 

 

Ha valamelyik terület megérintett, olvasd el Jézus gondolatait a témával kapcsolatban!

 

/Mt, 5-7 fejezet/

 

 

A nép ámult tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.”

 

 

 

 

 

Bejelentkezés

Látogatóink

Oldalainkat 124 vendég és 0 tag böngészi

Idézet

Inkább legyetek kevésbé tökéletesek és nagyon alázatosak, mint nagyon tökéletesek és kevésbé alázatosak.
Assisi Szent Ferenc

Őrbottyáni Plébánia
Alapítva: 2009.08.15.