Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus meghirdetése

Krisztusban Kedves Testvérek!


Nagy örömmel értesültünk tavaly, a Fülöp Szigeteken, Cebu Cityben tartott 51.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záróünnepségén arról, hogy Ferenc pápa a következő
világkongresszus színhelyéül Budapestet jelölte ki. Felidéztük az 1938-as budapesti
Eucharisztikus Világkongresszus emlékét. Az a nagyszerű ünneplés hazánkban és külföldön is
maradandó lelki élményt jelentett. Kifejezte és Isten kegyelmével hatékonyan előmozdította a
megértést, a cselekvő szeretetet, a hitet és a Gondviselésbe vetett bizalmat. Azóta is felhangzik
templomainkban a Kongresszus himnusza. Megrendülten éljük át, hogy Krisztus „vándorlásunk
társa lett”.


A pápai döntés után megkezdtük a szervezés előkészületeit. Megalakult a Kongresszus
Titkársága. Kidolgoztuk javaslatainkat a Kongresszus témájára és mottójára. Ennek részletes
teológiai indoklása és római bemutatása után 2017 áprilisában a Szentatya jóváhagyta a témát
és a jelszót, amely így hangzik: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ez a 87.
zsoltárból vett idézet az Újszövetség fényében titokzatos utalás az Eucharisztiára is. A II.
Vatikáni Zsinat ugyanis világosan tanítja, hogy "a szentmiseáldozat az egész keresztény élet
forrása és csúcspontja" (Lumen Gentium 11). "A liturgiából, különösen az Eucharisztiából, mint
forrásból árad belénk a kegyelem, és valósul meg a legnagyobb hatékonysággal az emberek
megszentelése Krisztusban és Isten megdicsőítése, amely az Egyház minden más
tevékenységének célja" (Sacrosanctum Concilium 10). Az Eucharisztia lelki életünk forrása,
hiszen "benne van az Egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti
bárányunk és élő kenyerünk" (Presbyterorum Ordinis 5). Olyan tiszta forrás az, amelyből
mindnyájan meríthetünk az Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozásban és a
szentségimádásban.
A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása nem áll meg a templom
kapujában, hanem átalakítja az életünket. Sürget minket, hogy továbbadjuk a világnak az
örömet és a segítő szeretet tanúságtételét. Krisztus rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra
a bizalom, a béke, az igazságosság és az irgalmasság ajándékait. Az Eucharisztia ugyanis
Krisztus megváltó művének jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad, hogy átformáljuk
magunk körül a világot. Amikor a feltámadt Krisztus szavaitól lángra lobbant az emmauszi
tanítványok szíve (vö. Lk 24, 30-32), felismerték őt a kenyértörésben és belső késztetést
éreztek arra, hogy sietve elinduljanak és megosszák az Úrral való találkozás örömét
testvéreikkel. Szent II. János Pál pápa tanítása szerint (Általános kihallgatás 2000. június 21-
én), amikor a szentáldozásban részesülünk az Eucharisztia megtört és kiosztott kenyerében,
mi, keresztény emberek és közösségek nem maradhatunk közömbösek azzal a hívással
szemben, hogy ezt az ajándékot másokkal is megosszuk és magunk is a világ életéért adott
kenyérré váljunk. Ezért az eucharisztikus áldozat ünneplése a leghatékonyabb missziós
cselekedet, amit az egyház közössége a világ történelmében véghezvihet.
1938-ban a nagy világégés küszöbén könyörögtünk a Szentségi Jézushoz. Ma a józan
emberség, a tudomány vívmányait szeretettel és felelősen alkalmazó bölcsesség, a
kiengesztelődésre kész testvéri szeretet adományát, a világunk és életünk értelmét megvilágító
hit fényét kérjük Istentől, hogy népünk és az egész emberiség lelkileg megújulva nézhessen
szembe a mai idők kihívásaival.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak Budapest ad otthont. De a nagy esemény
alkalom a missziós és lelkipásztori megújulásra hazánk minden egyházmegyéjében, a
szerzetes közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, sőt határainkon túl egész régiónkban és
szerte a világon. Pünkösd után megkezdődik a lelkipásztori előkészítés. Egyházmegyei
felelősök irányítják a munkát. Missziós megbízottak fognak felkeresni számos plébániát, hogy a
helyi közösségek is bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba. A plébánosok vezetésével a
missziós megbízottak elősegíthetik közösségeinkben az Oltáriszentség tiszteletének, a
szentmise ünneplésének és a szentségimádás végzésének megújulását. A szent edények, a
ruhák, az oltárok felszerelése, az imádságok és énekek megújulása a lelki megerősödést segíti.
Ha pedig az egyházközségi karitász csoportok és az önkéntes segítők jobban át tudják
tekinteni, hogy kinek van szüksége idős kora, betegsége, szegénysége, magányossága miatt
különleges segítségre, ez az egész hívő közösség megújulását eredményezheti. Hiszen
nemcsak az azonos hit, a közös gondolkodás és az együttes liturgikus ünneplés kapcsolja
össze helyi közösségeinket, hanem egymás megismerése és készséges segítése is az élet
minden területén. Ehhez pedig szükséges, hogy ismerjük azt az emberi közösséget, amely a
plébánia területén lakik, tudjuk, kik a katolikusok, kik azok, akik készek bekapcsolódni a hit
megismerésébe, a szentségi életbe és a közösség mindennapi munkájába.
Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítésében újabban nagy szerepe van egy-egy
szimbolikus tárgy országjárásának. Ilyen kiváló jelkép a 2007-es budapesti Városmisszió
keresztje, amely a magyar szentek ereklyéit tartalmazza. Amikor majd ez a kereszt
országjárásra indul, megérkezését az egyes városokban lelkipásztori programok fogják kísérni.
De már addig is sokat tehetünk ezért a megújulásért. Kezdjük el már most a
Legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepétől, vagyis Úrnapjától fogva a közös imádságot a
Kongresszus sikeréért! Mondjuk el minden vasárnapi szentmise végén, a záró könyörgés után,
de az áldás előtt, ősztől pedig minden hittanóra végén is, a következő imádságot:
Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Amen.
Budapest, 2017. május 20-án
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöksége és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöke
Veres András, győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
A körlevél felolvasandó: 2017. június 18-án, Úrnapján minden vasárnapi szentmisén.
Hasznos információk:
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020. szeptember 13-20-ig, Budapesten
kerül megrendezésre.
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága: NEK Titkárság -
1064 Budapest, Vörösmarty utca 40. - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. A Kongresszus honlapja:
iec2020.hu

Konnektor

Bejelentkezés

Látogatóink

Oldalainkat 75 vendég és 0 tag böngészi

Idézet

Van itt, ebben a mi teremtett világunkban egy teremtetlen ajándék: a Lélek.
II. János Pál

Őrbottyáni Plébánia
Alapítva: 2009.08.15.