Tájékoztató a hitoktatásról

A 2009-es tanévtől kezdve a hittanórákon való részvétel előzetes feltétele a hittanra való beiratkozás. Azon tanulóknak, akiket a szüleik beíratták a hittanra, a hittan mint tantárgy kötelező, tehát ugyanolyan órának számít mint a többi. Éppen ezért a hittanóráról való hiányzásokat is írásban kell igazolniuk a szülőknek. Előzetes kikérőt vagy a következő órán utólagos írásbeli igazolást tudunk csak elfogadni. Ha a gyermek igazolatlanul van távol, ebben az esetben a hittanár a szülőket értesíti a hiányzásról. Mivel iskolai keretek között zajlik a hitoktatás, a hittanórák is az iskola rendjéhez és szabályaihoz alkalmazkodnak. Az órák 45 percesek és a csöngetési rendhez igazodnak. A hittanórákra is vonatkoznak az általános magatartási szabályok és normák, amelyek a gyermekek számára ugyanolyan kötelezőek mint az iskola bármely más óráján.
A hittanórákon is előírás a felszerelés, amely jelenti a hittanfüzetet, tolltartót, 3. osztálytól a szentmisenaplót. (szentmise naplót az 1.,2. osztályba járók is kaphatnak) Ezeknek minden órán ott kell lennie a tanulónál.
A gyerekek év végén hittanbizonyítványt kapnak, amelyben szerepelnek a hiányzások adatai, és különböző értékelések. Éppen ezért, azok a gyerekek, akik a megengedett óraszámnál többet hiányoznak, az év végén nem kaphatnak az adott évről bizonyítványt. A hittanbizonyítványnak abból a szempontból van jelentősége, hogy ezzel nyomon követhető a gyermek hitéletének buzgósága, amelynek a szentségekre (elsőáldozás, bérmálkozás) való felkészülés szempontjából van nagy jelentősége, illetve azon gyerekek számára nélkülözhetetlen, akik később valamelyik egyházi iskolában szeretnének továbbtanulni. Az év végi értékeléshez azonban hozzátartozik az is, hogy év közben is értékelni kell a gyerekek munkáját és teljesítményét, hozzáállását, ezért a hittanórákon kapott házi feladatok elkészítése és a megtanulandó anyag elsajátítása fontos.
Az idén több alkalommal is szervezünk iskolai időn kívüli olyan együttléteket, kirándulásokat, amelyek a hitoktatáshoz szorosan kapcsolódnak, és amelyeken a részt vétel ajánlott. Az első ilyen alkalom a Plébániai Családi Nap, melyet az iskolában tartunk 2011.09.17-én szombaton. Ezen alkalomra nemcsak a hittanos gyerekeket várjuk, hanem a szülőket, testvéreket is, akik szívesen töltik a szabadidejüket játékkal, sporttal. A rendezvény egész napos lesz. Ebédet biztosítunk. A többi alkalmat időben hirdetni fogjuk.

A szentségekre való felkészülés szabályairól néhány gondolat:
A szentségekre (elsőáldozás, bérmálkozás) való felkészítés plébániai keretek között zajlik, amely azt jelenti, hogy az iskolai hittanórákon kívüli időben.
Elsőáldozó az lehet, aki legalább 3. osztályos, beiratkozott és jár is hittanórára az iskolában, és részt vesz az 1 éves elsőáldozásra való felkészítésen.
Bérmálkozásra való felkészítést a kis létszám miatt az idén nem indítunk.
Mindkét szentség felvételének feltételeiről külön tájékoztatóban értesítjük az érintetteket.

Befejező gondolatok:
Ma sokkal fontosabbnak tartjuk az egyéni fejlődés lehetőségének megteremtését, a tehetséggondozást, mint egy – két évtizeddel ezelőtt. Ez természetesen nagyon jó! Hiszen a szülők felelősséggel tekintenek gyerekeikre, ezért áldozatokat is képesek hozni értük. Hozzák, viszik őket szakkörökre, táncórákra, edzésre. Ez így mind nagyon jó! Öröm látni, mi mindenben jók gyermekeink. De a gyereknek lelke is van. Amikor a Jóisten a szülőkre bízta őket tetőtől talpig, akkor a lelkét is rájuk bízta. Olyan lelkületűek lesznek, amilyenekké neveljük őket. Tőlünk kapnak hitet, vagy hitetlenséget. Mindenki igyekszik gyerekeinek mindent megadni, amire csak szüksége lehet, de legfontosabbat ne felejtsék el: az Isten szeretetének hitére nevelni őket.
2001. szeptemberében
Lukács-Bartha Mariann
katolikus hittanár

Bejelentkezés

Látogatóink

Oldalainkat 164 vendég és 0 tag böngészi

Idézet

Az imádság a kulcs, amellyel reggel megnyitjuk, este pedig lezárjuk a lelkünket.
I. Gandhi

Őrbottyáni Plébánia
Alapítva: 2009.08.15.